Je begint te schilderen, en dan is er ineens een mooi doek. De week erna opnieuw en dan heb je plots een aantal prachtige doeken.
Het ene al mooier dan het andere, het ene sprekender dan het andere.
Wat ga je doen met die doeken?Een combinatie maken met een project van mijn plus-kleindochter Joke, die met andere leerlingen van Sint-Jozefscollege te Aalst op inleefreis naar India gaat om kennis te maken met twee projecten van Vlaamse Jezuïeten in India:
=> AROUSE: een gemeenschapsproject in Gumla. Dit is een project dat gericht is op aanmoediging van rurale industrie, verbetering van de irrigatiemogelijkheden en het opzetten van micro-ondernemingen in de dorpen die zich toeleggen op zijdeteelt.
=> KISHOR NAGAR: een opvangtehuis voor straatkinderen in Ranchi. Dit project wil een thuis zijn voor jongens die geen thuis meer hebben door familiale omstandigheden, armoede of handicaps, en dat zonder onderscheid van kaste of geloof. De jongens die hier terecht komen, moeten bereid zijn om lasten en verantwoordelijkheden op te nemen en te delen: samen werken en studeren als kinderen van hetzelfde gezin. In ruil krijgen zij een intensieve opleiding, aangepast aan hun interesses en bekwaamheden.

De tentoonstelling gaat door van 5 tot 26 januari in de Bottelarij te Ulbeek. De opbrengst van de schilderijen gaat naar het inleefproject van Joke.

Naar aanleiding van de tentoonstelling komt er verschijnt er binnenkort een cahier met het bijbehorend verhaal, lees hier meer over het verhaal achter de tentoonstelling.

delen mag