zondag 23 februari om 10u00 in seniorenhuis te Bilzen
op de bank met Manu Claeys
een initiatief van Groen Bilzen

Lokale beleidsmakers zijn uitgedaagd om op een andere manier met burgers om te gaan.

Manu Claeys beschrijft besturen als “mogelijkheden creëren voor de richting die de burger kiest.” 

Democratie moet opnieuw uitgevonden worden. Op heel wat plaatsen, heel lokaal ontstaan allerhande initiatieven die bewijzen dat het anders kan. In Antwerpen, vooral rond de groei van een grootstad en de bijbehorende mobiliteitsuitdagingen zijn er heel wat dingen gebeurd. In zijn boek “red de democratie” beschrijft Manu Claeys de groei en vooral de zoektocht van lokale bewegingen tegen een bredere achtergrond. Deze voormiddag is een must voor iedereen die zich betrokken voelt bij zijn stad en op zoek is naar wegen om die betrokkenheid vorm te geven.

  • 10u00 verwelkoming met een koffie en wat fris.
  • 10u30 Manu Claeys met het verhaal over zijn ervaringen en inzichten rond democratie en burgerparticipatie.
  • daarna is er ruim mogelijkheid voor vragen stellen.
  • om 12u00 sluiten we af met een voorjaarsborrel aangeboden door Groen Bilzen-Hoeselt-Riemst

Iedereen is welkom, maar graag op voorhand je zitje reserveren via deze link.

delen mag