Other Minds (Peter Godfery-Smith)

De octopus als metafoor voor burgerparticipatie:, anders denken over het samenspel tussen verschillende poten, mekaar aanvoelend en sturend, met veel eigenheid, zoals partners doen.