aanmeldingsformulier

Hier kan je je je aanmelden voor de vorming.

naam*
E-mail:
GSM-nummer
-
adres voor facturatie*
schrijft in voor
met deze inschrijving ga ik akkoord met de verkoopvoorwaarden zoals beschreven op de webstie*

Indien je vragen hebt over deze aanmelding kan je hier mailen.

Verkoopsvoorwaarden: Bij gemis aan protest binnen de acht dagen na factuurdatum worden deze voorwaarden als onvoorwaardelijk aanvaard. Alle facturen dienen uiterlijk betaald 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling van deze factuur binnen deze termijn zal van rechtswege als verwijlintrest 10% worden aangerekend vanaf de dag volgend op de vervaldag. Als dekking voor inningskosten en bijkomende kosten wordt boven verwijlintresten en eventuele gerechtskosten forfaitair 10% van het factuurbedrag aangerekend, zonder afbreuk aan andere rechten en schadevergoedingen ten onze gunste. Alle rechtsvorderingen zowel van eisende als verwerende partij vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Bilzen en Tongeren.